Doküman No
TIPF.MV.0001
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Ülkemizin sağlık problemlerini bilen ve bunlara karşı yeterli bilgi ve beceriyle donanmış, araştırmacı yönü olan, kendini sürekli olarak yenileyen, gelişime açık, mesleki, tıbbi etik ve insan haklarına saygılı, tanı ve tedavide ülke ekonomisini göz önünde bulunduran, sağlık politikalarını takip edebilecek özelliğe sahip, kalite standartlarına dikkat eden ve uluslararası ilişkilere hazırlıklı hekimler yetiştirmek, sağlık alanında, mevcut bilgiye katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve bunların sonuçlarını insanlığın hizmetine sunmak, bölge halkına, diğer bütün insanların hak ettiği gibi, çağdaş tıp yöntemleri ile koruyucu ve tedavi edici hasta hizmetleri sunmak.

 

Nicelik ve nitelik yönünden ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören akademik kadrosu ve çağdaş teknolojiyle donatılmış sağlık merkezi ile tıp eğitimi-sağlık hizmetleri alanında bölge dışından ve yurtdışından rağbet gören, öğrencilerin başarılı bir tıp eğitimi almak için tercih ettiği bir tıp fakültesi olmak.