Doküman No
İİBF.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Kültürel ve evrensel değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji ve kültüre ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapabilecek, girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, sosyal, gelişime açık ve etik değerlere sahip, vatansever bireyler yetiştirerek, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışmaktır.

 

2012 yılına kadar Türkiye’de ve dünyada eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama kalitesi ile önde gelen fakülteler arasında yer alan, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü; mensubu olmaktan övünç duyulan, sanayi, toplum işbirliğini geliştiren ve bu konuda öncü olan, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere, ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik olarak, eğitim, araştırma ve hizmet üretiminde aktif rol alan, bilim, teknoloji, kültür alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin gelişimine katkıda bulunan lider bir fakülte olmaktır.