Döküman No
DHF.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
14.12.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Üst düzey bilgi-beceri ve özgüvene sahip, mesleki uygulamaları yetkin bir şekilde yapabilen, kendini sürekli geliştirebilen, etik ilkeleri gözeten, sorumluluk sahibi, liderlik niteliği olan ve ekip üyesi olarak toplumun sağlık ihtiyaçlarına duyarlı milli ve manevi değerleri özümsemiş, nitelikli öğrenciler ve uzman diş hekimleri yetiştiren,

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunan,

Etik ilkelere ve değerlere bağlı, hasta haklarına duyarlı, modern sağlık hizmeti sunan,

Çalışanların, öğrencilerin, hastaların memnuniyetini ön planda tutan,

Mevcut sistemi sürekli iyileştirip geliştiren, bir fakülte olmak.

 

Ulusal ve Uluslararası alanda kabul görmüş güvenilir, kaliteli, eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunan bir kurum olmak.