Döküman No
DHF.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Gelişmiş eğitim-araştırma geliştirme faaliyetleri ve sağlık hizmet sunum ortamına sahip olarak, milli ve manevi değerleri özümsemiş, nitelikli öğrenciler ve uzman diş hekimleri yetiştiren, çalışan ve öğrenci memnuniyetini önemseyen, hastalarına memnuniyet odaklı sağlık hizmeti sunan, bilime ve ulusal ekonomiye katkıda bulunan, yenilikçi, ulaşılabilir, kaliteli bir fakülte olmak.

 

Araştırma geliştirme faaliyetleri, kaliteli eğitim-öğretimi ve sağlık hizmet sunumu ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen, örnek gösterilen, güvenilir bir fakülte olmak