Döküman No
HF.RA. 0003
Yayın Tarihi
06.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

HF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim öğretim hizmeti vermek

Asansör arızası yaşanması riski

--------------------------

1-Asönsörlerin rutin bakımlarının yapılamaması

2-Bakım sözleşmesi imzalanmaması

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Yapılan değerlendir meler sonucunda 2019 Risk Puanının 25'in altında çıktığı görülmüş olup risk hakkında gerekli bir çalışmanın yapılmasına gerek duyulmamış tır.

5

4

20

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

HF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

2

HF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim- öğretim hizmeti vermek

Hizmet Binasının Yapısal Sorunlarının Giderilememesi riski

--------------------------

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Yapılan değerlendir meler sonucunda 2019 Risk Puanının 25'in altında çıktığı görülmüş olup risk hakkında gerekli bir çalışmanın yapılmasına gerek duyulmamış tır.

Yönlendirici Kontroller: Yapılan değerlendir meler sonucunda 2019 Risk Puanının 25'in altında çıktığı görülmüş olup risk hakkında gerekli bir çalışmanın çalışmanın yapılmasına gerek duyulmamış tır.

4

4

16

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

HF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır

 

 

 

3

HF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim- öğretim hizmeti vermek

Merdivenlerde kayma engelleyici bant bulunmaması riski

--------------------------

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Yapılan değerlendir meler sonucunda 2019 Risk Puanının 25'in altında çıktığı görülmüş olup risk hakkında gerekli bir çalışmanın yapılmasına gerek duyulmamış tır.

3

3

9

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

HF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.

 

 

 

 

 

4

HF

Faaliyet Giderleri

Kaliteli eğitim- öğretim hizmeti vermek

Elektrik kesintisi yaşanması riski

--------------------------

kış şartları

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Yapılan değerlendir meler sonucunda 2019 Risk Puanının 25'in altında çıktığı görülmüş olup risk hakkında gerekli bir çalışmanın yapılmasına gerek duyulmamış tır.

4

2

8

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

HF

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Risk Çalışmaları kapsamında ilk defa (Yeni) kayıt altına alınmış olup, her yıl sonunda riskin değişim yönü tespit edilecek ve üst yönetime raporlanaca ktır.