Doküman No
HF.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Gerek ülkemiz ve gerekse de dünyada; değişen ve gelişen ihtiyaçları, her türlü ticari, siyasi, sosyolojik ve sair ilişkileri yakından takip eden, ülkemizde ve dünyada hak ve adalet için mücadele eden, kendi menfaatleri için değil, hukuku ve yaşadığı ülkenin haklı menfaatlerini korumaya, geliştirmeye yönelik bir hukuk tesis etmeyi, savunmayı ve geliştirmeyi şiar edinen, hukuki tetkik ve teşhisini dar kalıplarla değil doğal hukuka uygun olarak yapabilen ve çözüm yöntemleri sunabilen ulusal ve uluslararası alanda tanınmış, çağdaş ve evrensel hukukçular yetiştirmektir.

 

Herhangi bir sınırlama yapmadan, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu “hak ve adalet” kavramını ön planda tutan, hukukun üstünlüğü için “hukuk ekolü” oluşturabilecek bilgi ve deneyime sahip, her türlü hukuki soruna çözüm odaklı yaklaşabilen, rekabetçi, yenilikçi ve farklılığını hissettirebilen, tercih nedeni olabilecek bir fakülte olabilmektir.