Doküman No
GSTMF.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Yaratıcılığı destekleyen, çağdaş, özgür, profesyonel bilgi birikimine dayalı eğitim – öğretim anlayışı içinde mimari ve sanatsal alanlarda faaliyet göstererek, topluma ve bilim dünyasına saygılı, teknolojiye entegre olabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda yarışan, sanat ve yaratıcılığı temel ilkeleri olarak kabul eden paylaşımcı, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapabilen, gerekli alt yapıyı hazırlayarak bu araştırmaları yürütecek kadroları yetiştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

 

Bilimsel ve sanatsal mükemmelliği yakalamış, alanında en kaliteli öğretim elemanı ve öğrencileri bünyesinde bulunduran, sanatsal gelişmeleri en yakından takip eden, bölgesel anlamda öncü, uluslararası düzeyde tercih edilebilen dünyanın önde gelen araştırma ve öğretim birimleri arasında yer alan saygın fakültelerden biri olmaktır.