Döküman No
FTRYO.MV.0001
Yayın Tarihi
05.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten ve gelişen, alanında tercih edilen, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir kurum olmaktır.

 

Ülkesine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, bunları davranış haline getiren, çevresine özellikle branşı konusunda önderlik edebilecek yapıda, özgür ve bilimsel düşünebilen, geniş dünya görüşü ile çağdaş düşünce yeteneğine sahip, prensip sahibi, etik kurallara bağlı, insan ve hasta haklarına saygılı, ailenin, toplumun sağlığını koruyan, geliştiren, profesyonel fizyoterapist eğitimi veren, araştırmalar yapan, mesleki performansları nedeni ile en gözde meslek üyeleri yetiştirmektir.