Döküman No
YDYO.MV.0001
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Akademik ve etik değerlere bağlı sorumluluk sahibi, Yabancı Dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilen ve kendini yazılı sözlü olarak ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir.

 

Fiziki ve Teknik alt yapısı ile yabancı dil öğretiminde en güncel yaklaşımların, en etkili yöntemlerin, tekniklerin, araç ve gereçlerin kullanıldığı; hem öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine hem de öğrencilerin sosyal gelişimlerine olanak sağlayan bir eğitim ortamı oluşturmaktır.