Döküman No
SHMYO.MV.0001
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapan, bilgi üreten, bilimsel temellere dayalı eğitim anlayışıyla gelişen sağlık sektöründe tercih edilen meslek üyeleri yetiştiren, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir kurum olmaktır. Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimini saptayan, sağlığı koruyan ve geliştiren, tedavi hizmetlerinde ve rehabilitasyonda profesyonel hizmet veren bilgi, beceri ve tutuma, bilimsel düşünme gücü ve geniş dünya görüşüne sahip, Ulusal ve/veya Uluslararası standartlarda tıbbi analizleri yapabilen, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilke ve değerlerine bağlı, etik değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

 

Meslek Yüksekokulumuz vizyonu, 21. yüzyılda hızla değişen, gelişen bilimsel ve sosyal koşullara kolayca adapte olabilen, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ülkesine karşı üst düzey bilgi ve becerilere sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, insan ve hasta haklarına saygılı, otonomi sahibi, kanıta dayalı bilgiyi kullanan, çağdaş, güvenilir, ekip ruhuna sahip, özgür ve bilimsel düşünebilen, halk sağlığına, çevre sorunlarına ve mesleki etik sorumluluklarına duyarlı, inisiyatif sahibi, liderlik, sorumluluk ve katılımcılık ilkelerinden taviz vermeden çalışmayı benimseyen, kendi alanında tercih edilen donanımlı meslek üyeleri yetiştirmek, Eğitim, uygulama ve bilimsel araştırma alanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen bir eğitim kurumu olmak ve toplumun sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin rol almaktır.