Döküman No
SGDB.MV.0001
Yayın Tarihi
18.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, yenilikçi, şeffaf, etkin ve hesap verilebilir iyi bir mali yönetim kontrol sistemi oluşturmak

 

Varlığıyla güven veren, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışıyla farkındalık oluşturan, gülümsemeyi unutmayan işinde uzman personeli ile öncü bir başkanlık olmak