Döküman No
FUBYO.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Küreselleşen ve Rekabet Seviyesi Yükselen Dünya'da,

* Araştırmacı

* Soru soran

* Analitik Düşünce Yapısına Sahip

* Yenilikçi ve Dünya'daki gelişmeleri takip eden

* Güçlü Teorik Alt Yapıya ve Uygulamaya Yönelik Bilgi ve Donanımına Sahip

* Rekabetçi

* Nitelikli insan sermayesi, yönetici adayı ve nitelikli uzmanlar yetiştirmektir.

 

Uzun vadede Misyonumuzu gerçekleştirmek, sürdürülebilir kılmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlık konularımızda ilgili yenilikleri takip eden, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, ekip çalışmasına önem veren, bir kurum kültürü ve akademik eğitim anlayışına sahip olmaktır.