Doküman No
ADMYO.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Üniversitemizin evrensel eğitim anlayışı ile analitik düşünebilen,  milli ve manevi değerlerini hayatının ayrılmaz parçası yapmış, hukuk devleti ilkesine bağlı, bütün bilgi ve birikimini toplumun yararına kullanan hukuk ve adli hizmetler alanında nitelikli bireyler yetiştirme konusunda eğitim dünyasına ilham vermek.

 

Çağın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına çözüm üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, kendi alanında tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilen mezunlarımızla, geleneklerini geleceğe taşıyan uluslararası standartlarda bir Adalet Meslek Yüksekokulu olabilmek.