Döküman No
TBMYO.MV.0001
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Üniversitemizin amaç ve hedeflerine paralel olarak, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzun amacı; gelişen sanayi ve ticaret sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uluslararası standart ve normlarda bilgi ve beceriye sahip, çözümleme kabiliyeti olan, üstün nitelikli, bilim ve teknolojiyi kullanabilen, halkla, yerel yönetimlerle, öğrenci ve aileleriyle işbirliği içerisinde, mesleki ve teknik alanda düşünen, analiz edebilen ve etkili bir şekilde çalışan meslek elemanı yetiştirmek ve gerekli ortamı sağlamaktır.

 

Bu amaca ulaşabilmek için okul-sanayi işbirliğini geliştirmek, teknolojik gelişmeleri izlemek, çevredeki sanayi kuruluşlarının gücünü arttıracak, nitelikli eğitim hizmetlerini vermektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için de hedef, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi doğrultusunda eğitim-öğretim kalitesini çağımızın ihtiyaçlarına göre düzenlemek, geliştirmek, bilgi ve becerileri yüksek, uluslararası seviyede elemanlar yetiştirmektir.