Doküman No
SBMYO.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
10.03.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı - Dış Ticaret - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları – Halkla İlişkiler ve Tanıtım - İşletme Yönetimi - Lojistik - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanlarında öğrenci memnuniyetini esas alan katılımcı bir yönetim anlayışıyla, alanında yeterli mesleki bilgiye ve bu bilgileri kullanma becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesini sağlamak ve bu sayede ilimiz ve bölgemizdekiler başta olmak üzere kamu ve özel sektör işletmelerinin ihtiyaç duyduğu aranan nitelikli ara insan gücü ihtiyacını karşılamaya katkı sunmaktır.

 

 

Başarılı öğrencilerin tercih ettiği, etik değerlere önem veren, milletine ve tüm insanlığa hizmet sunacak mesleki standartlara uygun nitelikte becerikli meslek elemanı bireylerin yetiştiği, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan, kaliteli bir akademik kadroya sahip bir eğitim kurumu olmaktır.