Döküman No
SBMYO.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Meslek Yüksekokulumuzun misyonu; öğrenci memnuniyetini esas alan katılımcı bir yönetim anlayışıyla, alanında yeterli mesleki bilgiye ve bu bilgileri kullanma becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesini sağlamak ve bu sayede ilimiz ve bölgemizdekiler başta olmak üzere kamu ve özel sektör işletmelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücü ihtiyacını karşılamaya katkı sunmaktır.

 

Yüksekokulumuzun vizyonu, başarılı öğrencilerin tercih ettiği, milletine ve tüm insanlığa hizmet sunacak nitelikli bireylerin yetiştiği, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan, kaliteli bir akademik kadroya sahip bir eğitim kurumu olmaktır.