Döküman No
ARMYO.MV.0001
Yayın Tarihi
06.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Ardeşen Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz, sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve uygulama becerisine sahip, ahlaki ve milli değerlere saygılı bireyler yetiştirerek ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

Ardeşen Meslek Yüksekokulu olarak vizyonumuz, topluma hizmet etme düşüncesi ve sorumluluğunda olan, sektörün gerektirdiği mesleki yeterliliklere sahip bireyler yetiştirerek tercih edilen bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.