Doküman No
PMYO.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Mesleki gelişmeleri ve teknolojiyi verimli kullanarak ülke gelişimine katkı sağlayan, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, sosyal becerilerle donanmış, çağdaş toplum değerlerini üzerinde barındıran, ülke çıkarlarını gözeten ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerini koruyan ve kendine ilke edinen, sorumluluk ve meslek ahlakına sahip, sektörün ihtiyacı olan niteliklerde meslek elemanlarını eğitim-öğretim açısından yeterli düzeyde yetiştirmek.

 

Öğrencilerimizi akademik ve sosyal yönden ulusal değerler doğrultusunda eğiterek, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında yer almak ve eğitsel, sosyal, kültürel ve akademik çalışmalarıyla uluslararası bilim dünyasında okulumuzun adını duyurmak, üretilen eğitim ve hizmet ile çağın gereksinimlerine uygun nitelikli ara eleman insan gücü yetiştirmek, iş dünyasının açık olan ihtiyaçlarını karşılayabilen tercih edilebilir bir Meslek Yüksekokulu olmak ve bu yolda ilerlemek.