Döküman No
TÖMER.MV.0001
Yayın Tarihi
01.08.2019
Revizyon Tarihi
02.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin temel hedefi öğrenme yöntem ve ortamlarını üniversitemizin genel vizyonuna ve uluslararası niteliklere paralel biçimde geliştirmek ve öğrencilerimize en çağdaş teknik, metot ve yaklaşımlarla Türkçeyi öğrenme fırsatı sunarak kendi öğrenme stratejilerini geliştirme imkânı sağlamaktır. Bu yoldaki değişmez ilkemiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin "bilgi ve değer üretme" felsefesine-amacına dayanan eğitim kalitesinden ve niteliklerinden ödün vermeden, ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitim verirken, teorik eğitimi uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan Türkçe bilgi ve becerilerini kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar kapsamında, merkezimiz tüm çalışmalarında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin kalite ve standartlarını korur. Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişiler için ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, Türkçe programları, etkinlikleri ve kursları düzenler.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ulusal ve uluslararası platformlarda bireylerin ve kurumların talep ettikleri ve gereksinim duydukları ölçüde Türkçe eğitim programı ve Türkçe öğretim kursları düzenleyerek üniversitemizin ve şehrimizin Türkçeye açılan kapısı konumundadır.