Döküman No
MRLAB.PL.0001
Yayın Tarihi
24.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Ana Proses Adı

2. Ar-ge ve Topluma Hizmet Prosesi

Alt Proses Adı

2.1-Araştırma Kaynakları ve Hedefleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.2. Ar-Ge süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak

E.2.1. Üniversite bünyesinde yer alan "toplumsal katkı" süreçlerine yönelik kurulan Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin faaliyetlerinin artırılması                                           

 

 

 

 

Birimimizde “toplumsal katkı” süreçlerine yönelik bir çalışma yapılmamaktadır

H.3. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak

E.3.2. Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler geliştirilmesi

 

 

 

 

Birimimizde “Şehrin ve bölgenin sosyo ekonomik ve kültürel özelliklerinin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler” yürütülmemektedir.

H.4. Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterinin oluşturularak etkin kullanımını sağlamak

E.4.1. Cihaz envanter yazılımı geliştirilmesi

Yazılımdan elde edilen veriler

Her yıl Aralık ayı

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi/Kalite Komisyonu

Cihaz envanter yazılımı üzerinden randevu alan araştırmacı sayısı ve envanter yazılımına kayıtlı cihaz sayısı verileri

 

Birimimiz Cihaz Envanter yazılımı üzerinden elde edilen verilerin toplanması ve analiz edilmesinden sorumludur.

Alt Proses Adı

2.2- Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.4. Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin aktif olarak çalışmasını sağlamak

E.4.1. Her yıl Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden kendi görev alanlarıyla ilgili hedeflerini almak

 

 

 

 

İgili hedefler 68101853-060-E.82 sayılı yazı ile gönderilmiştir.

H.4. Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin aktif olarak çalışmasını sağlamak

E.4.2. Üç yıl üst üste hedef belirlemeyen veya hedeflerini gerçekleştiremeyen Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine son verilmesi

 

 

 

 

İgili hedefler 68101853-060-E.82 sayılı yazı ile gönderilmiştir.

 

Ana Proses Adı

3. Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

 

Organizasyon şeması ve iş akış süreci belgeleri

Her yıl aralık ayında veya sistemde bir değişiklik olduğunda

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi/Kalite Komisyonu

Güncellenmiş Organizasyon şeması ve iş akış süreci belgeleri

Birimimiz iş akış süreçleri ve organizasyon şemasını güncel tutmaktan sorumludur.

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

(3)Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.