Doküman No
MRLAB.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Misyonumuz, bölgemiz başta olmak üzere ülkemizde yürütülmekte olan akademik çalışmalara, ulusal ve uluslararası projelere nitelikli test ve analiz hizmetleriyle destek vermek, bu çalışmaları mümkün kılacak kesintisiz ve sürdürülebilir bir cihaz ve yöntem altyapısı oluşturmak ve bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bilimsel çalışmaları sürdürmektir.

 

Vizyonumuz, mevcut analiz ve test hizmetlerine ilave olarak proje üretmek, yürütülen projelere katılmak, eğitim ve seminer faaliyetleri düzenleyerek akademik bilgiyi yaygınlaştırmak, sanayi ile işbirliği faaliyetleri yürüterek ve katma değer üretecek projeleri destekleyerek bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.