Doküman No
SĞMER.MV.0001
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin misyonu toplumun sağlıklı bireylerden oluşması için bilgi ve teknolojiyi kullanarak, yüksek kalitede sağlık hizmeti vermektir.

 

Mensubu olmaktan gurur duyulan, insan kaynaklarını etkin kullanan, ulusal ve uluslararası standartlarda sağlık hizmeti üreten, ülkemizin kaliteli sağlık hizmeti üretimine öncülük eden, uluslararası düzeyde saygın ve lider bir hastane olmaktır.