Doküman No
SEMER.MV.0001
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek amacıyla, çağın gerektirdiği bilgi birikim ve teknolojik yenilikleri, kişisel ve kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak topluma eğitimler yolu ile sunmak, toplumu dünyadaki gelişmelere uygun ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlayacak, tüketici değil, üretici olmayı öğretecek, çağımız yüksek teknolojisini kullanabilecek ve öğretebilecek seviyeye getirmek üzere, hizmet vermek için varız.

 

T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak vizyonumuz, ulusal ve uluslararası alanda toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak her türlü akademik bilgi ve birikimi Eğitim- Öğretim faaliyetleri ile toplumla paylaşmak, kurumsal kültürümüze bağlı olarak bölgesel ve kitlesel danışmanlık hizmetleri vererek tanınan bir eğitim kurumu olmaktır.