Döküman No
DİOF.PL.0001
Yayın Tarihi
24.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Ana Proses Adı

1. Eğitim Öğretim Prosesi

Alt Proses Adı

1.3-Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma, Sertifikalandırma ve Eğitim Öğretim Kadrosu Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.2. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak

E.2.1 Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek                                        

Toplantı salonları, görsel-işitsel ekipmanlar, broşürler,

Her yıl Kasım, Aralık, Mart, Nisan

Erasmus, Farabi, Mevlana Kurum Koordinatörleri ve Koordinatörlük Temsilcileri

Etkinliğe ilişkin katılımcı listesi, fotoğraf, broşür, haber metni

 

Alt Proses Adı

1.4-Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.4. Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (mülteciler, engelliler ve uluslararası öğrenciler) için mevcut düzenlemeleri geliştirmek

E.4.1. Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerden ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin görüşleri alınarak gerekli iyileştirmelerin yapılması

Uluslararası Öğrenci memnuniyet anketi

Her yıl Kasım ayı

Uluslararası Öğrenci Ofisi Personeli

Anket Formları

 

 

 

Ana Proses Adı

3. Yönetim, İdari ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1.-Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri Prosesi

Hedefler

Eylemler

Eylem İçin Gerekli Kaynaklar (1)

Eylemin Termin Tarihi (2)

Eylemin Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birim / Bölüm / Komisyon (3)

Eylemin Çıktıları (4)

Açıklama (5)

H.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

 

Mevcut organizasyon şemaları, iş akış süreçleri

Her yıl Aralık ayı

Dış İlişkiler Ofisi İdari Personeli

Güncellenen Mevcut organizasyon şemaları, iş akış sayısı

 

(1) Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

(2) Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

(3) Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

(4) Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

(5) İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.