Doküman No
DİOF.TL.0001
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür
HARCAMA TALİMATI
İdarenin Adı RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Belge Tarihi   Sayısı  
 
GİDERİN
Konusu  
Gerekçesi  
 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞ VEYA HİZMETİN
Süresi    
Hukuki Dayanağı  
Miktarı   Tutarı    
 
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
Adı Soyadı   Unvanı  
 
AVANS VERİLECEK KİŞİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı  
TCKN  
Banka Şube Adı  
Banka Hesap Nu.  
Hareketlilik Adı  
Gideceği Ülke   Öngörülen Süresi    
Bireysel Destek (aylık)      
Bireysel Destek (top.)        
Ödenecek Avans (%80)            
 
AÇIKLAMA
Başkanlığınıza bağlı olarak Ziraat Bankası RTEÜ Şubesinde açılmış olan …..........  numaralı Erasmus Kurum Koordinatörlüğü AVRO hesabımızdan yukarıda detaylı bilgi verilmiş olan  ödemenin yapılması hususunda gereğini arz ederim.
 
ONAY
Yukarıda belirtilen harcamanın yaptırılması hususu olurlarınıza arz olunur.  
   
Tarih Tarih
Düzenleyen  
Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi