Doküman No
DİOF.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin uluslararası boyutunu geliştirme ve sürdürmesine bu bağlamda Üniversitemizin uluslararasılaşma sürecinde Farabi Değişim Programıyla ulusal, Erasmus Değişim Programıyla program ve ortak ülkeleriyle, Mevlana Değişim Programıyla tüm dünya üniversiteleriyle hem hareketlilikler hem de iş birlikleri gerçekleştirmesine; Üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamasına, yabancı ülke ve üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmasına ve uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanarak hem üniversitenin hem de yörenin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

Ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla azami iş birliği sağlamak suretiyle dünya ölçeğinde en iyi fırsatlardan nasıl faydalanılacağı konusunda Üniversitemiz öğrenci ve personeliyle bilgi akışını sağlamaktır.