Döküman No
BYEM.MV.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak misyonumuz; Üniversitenin vizyonunu, değerlerini, bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda yaptığı tüm faaliyetleri en iyi yansıtacak çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla yapılan çalışmaların çeşitli kitle iletişim araçları ile hedef kitleye ulaşmasını sağlamak suretiyle geri bildirimlerin değerlendirmesini yapmaktır.

 

Basın-Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak misyonumuz; Üniversitenin vizyonunu, değerlerini, bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda yaptığı tüm faaliyetleri en iyi yansıtacak çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla yapılan çalışmaların çeşitli kitle iletişim araçları ile hedef kitleye ulaşmasını sağlamak suretiyle geri bildirimlerin değerlendirmesini yapmaktır.