Döküman No
PDRMR.MV.0001
Yayın Tarihi
13.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlığını korumak, topluma yararlı bireyler haline gelmelerini sağlamak amacıyla; çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak ve kişisel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaktır.

 

 

Evrensel eğitim ve öğretim ilkelerini benimsemiş, Türk milli eğitiminin genel amaçları doğrultusunda çalışan, sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olan etkin, paylaşımcı ve psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri alanında lider gösterilebilecek bir merkez olmaktır.