Doküman No
ATF.MV.0001
Yayın Tarihi
18.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Ardeşen Turizm Fakültesi olarak misyonumuz, sürdürülebilir ve yüksek marka değerine sahip turizm gelişimini gerçekleştirmek üzere; turizm işletmeciliği, turizm meslek formları, yabancı dil ve iletişim teknolojilerinde yetkinliğe sahip nitelikli elemanlar yetiştirmek, tüm paydaşlara yönelik eğitim hizmetleri sunmak, bilgi ve projeler üretmek, paydaşlar arasında işbirlikleri kurmak ve böylece bölgenin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

 

Ardeşen Turizm Fakültesi olarak vizyonumuz, turizm sektörüne kazandırdığı nitelikli işgücü ve turizm bilimine sağladığı katkılar ile uluslararası ölçekte lider, yenilikçi, erişilebilir, en çok tercih edilen ve mezunları sektör paydaşları tarafından öncelikli olarak tercih edilen bir fakülte olmaktır.