Doküman No
ATF.KL. 0001
Yayın Tarihi
14.12.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Fakülte işbaşı eğitim takvimini bir dönem önceden ilan eder.

Þ

Öğrenci işbaşı eğitimi yapacağı işyeri ile işbaşı eğitim sözleşmesini (Ek 1) imzalar.

Þ

Bölüm işbaşı komisyonuna Ek 1 ile birlikte doldurulmuş işbaşı eğitim kabul formu (Ek 2) formlarını teslim eder.

Þ

Bölüm işbaşı eğitim komisyonu işbaşı eğitimi yapacak onaylı öğrenci listesini ilan eder.

Þ

Öğrenci onaylı Ek 1 ve Ek2 formlarını teslim alarak akademik takvimdeki ders başlama günü itibariyle işbaşı eğitimine başlar.

Þ

İşbaşı eğitim sırasında sorumlu öğretim elemanı öğrenciyi denetleyerek denetim formu (Ek 3) doldurur.

Þ

İşbaşı biten öğrenci, dönem final sınavlarının başladığı güne kadar işbaşı eğitim dosyasını (EK 4) fakülte sayfasında ilan edilen kurallara göre hazırlar ve işyeri değerlendirme formunu (Ek 5) işletmeye tasdik ettirerek kapalı zarf içinde sorumlu öğretim elemanına ulaştırır.

Þ

İşbaşı eğitim dosyası ve işyeri değerlendirme formu sorumlu öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve not girişi sadece final notu olarak girilir. İşbaşı eğitimi tamamlanmış olur.

 

GENEL HUSUSLAR

 • İşbaşı eğitim zorunlu bir ders niteliğindedir. Öğrenci 8. (4.sınıf 2.dönem) dönemde bu dersi, ders kaydı ile birlikte başlatır.
 • Herhangi bir nedenle bu yarıyıllarda yapılamayan işbaşı eğitimi bir sonraki eğitim yılının aynı döneminde yapılabilir.
 • İşbaşı Eğitiminde başarısız olan öğrencilere tek ders ve bütünleme hakkı tanınmaz. 14 hafta, haftalık 5 gün olarak şu özelliklere sahip işyerinde işbaşı eğitimini tamamlar, 
 • Turizm işletmesi belgeli 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin, butik otellerin, tatil köylerinin ve motellerin mutfak bölümleri, 
 • Ulusal ve uluslararası yolcu gemilerinin mutfak bölümleri,
 • Ulusal ve uluslararası yolcu gemilerinin ilgili bölümleri,
 • Ulusal ve uluslararası hava yolu işletmeleri ve havalimanlarının ilgili bölümleri,
 • Turizm işletmesi belgeli yiyecek- içecek işletmelerinin mutfak bölümleri,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür Turizm Müdürlükleri,
 • Staj Komisyonu’nun onayı ile kabul edilen diğer endüstriyel mutfaklar,
 • Staj Komisyonu’nun onayladığı yurt dışı kurum ve kuruluşlar (Yurt dışı stajlarında sigorta işlemleri kurumumuz tarafından yapılmamaktadır).
 • Öğrencinin alt sınıflardaki derslerinden FF notu alarak kaldığı ders, devamsız olunan ders veya hiç almadığı dersinin bulunması halinde öğrenci işbaşı eğitimini üniversitenin bulunduğu ilde yapmak zorundadır.
 • İşbaşı eğitim işletmeleri bölüm işbaşı eğitim komisyonu tarafından, uygun görülen işletmeler arasından öğrenci tarafından belirlenir. Öğrencinin işbaşı eğitim yapacağı işletmenin onayını bölüm işbaşı eğitim komisyonu yapar. Belirlenen iş başı eğitim işletmesi ile öğrenci arasında işbaşı eğitim sözleşmesi (Ek 1) imzalanır.
 • İşbaşı eğitim yapacak olan öğrenciler, işbaşı eğitim takviminde belirlenerek ilan edilen tarihe kadar işbaşı eğitim yapacakları işletmelerden aldıkları “işbaşı eğitim sözleşmesi” (Ek 1) ve “işbaşı eğitim kabul formu” (EK 2) ile üç nüsha (fakülte, işyeri ve öğrenciye ait nüshalar) halinde bölüm işbaşı eğitim komisyonuna başvururlar.
 • İşbaşı eğitim işletmelerinin uygunluğu kabul edilen öğrencilerin başvuruları işbaşı eğitim bölüm komisyonunca onaylanır.
 • İşbaşı eğitim işletmeleri kesinleşen öğrenciler Ek 1 ve Ek 2 formlarının onaylı birer nüshasını işletme yetkilisine teslim eder. Bu formların bir nüshası işbaşı eğitim sorumlu öğretim elemanında bir nüshası ise işbaşı eğitim dosyasına konulmak üzere öğrencide kalır.
 • Öğrenciler işbaşı eğitim kabul belgesi ve işbaşı eğitim sözleşmesi onaylanmadan ve SGK girişleri yapılmadan iş başı eğitimine başlayamazlar.
 • Belgeleri onaylanan öğrenciler iş başı eğitim takvimine göre iş başı eğitimlerine başlarlar.
 • İşbaşı eğitimin sonunda öğrencinin işbaşı eğitim dosyasını (EK 4) ve işyeri değerlendirme formunu (Ek 5) işletmeye tasdik ettirerek sorumlu öğretim elemanına posta yoluyla veya bizzat teslim etmesi zorunludur. İş yeri değerlendirme formu işletme mührü veya kaşesi olacak şekilde kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir.
 • İşbaşı eğitim dosyası, fakülte internet sayfasında ilan edilen yazım kurallarına uygun olacak şekilde öğrenci tarafından hazırlanır.
 • İşbaşı eğitimi tamamlayan öğrenciler hazırlayacakları işbaşı eğitim dosyasını, işbaşı eğitim takviminde belirtilen tarihe kadar sorumlu öğretim elemanlarına teslim ederler.
 • İşbaşı Eğitim Değerlendirme Kriterleri;
 • İşletmenin Öğrenciyi Değerlendirme Puanı “İşyeri Değerlendirme Formu” na (Ek 5) göre yapılır (%40).
 • Sorumlu öğretim elemanı değerlendirme puanı “denetim formu” (Ek 3) bilgileri ve öğrencilerin işbaşı eğitim dosyasının (Ek 4) değerlendirilmesi ile verilir. (Öğrencinin yerinde denetiminin yapılamadığı durumlarda, telefonla denetim puanı yerinde denetim puanı olarak da dikkate alınır) (%40),
 • Uygulama Sınav Puanı (%20),
 • Uygulama sınavı yapılmaması durumunda; işletmenin öğrenciyi değerlendirme puanı (%40), sorumlu öğretim elemanı değerlendirme puanı (%60) olarak dikkate alınır.
 • Değerlendirme sonuçları, sorumlu öğretim elemanları tarafından belirlenerek öğrenci bilgi sisteminden ilan edilir.