Döküman No
TTO.MV. 0001
Yayın Tarihi
18.11.2019
Revizyon Tarihi
18.05.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Misyonumuz; üretilen akademik bilginin, yürütülen Ar-Ge çalışmalarının ve yenilikçi fikirlerin korunması, iş birlikleri yoluyla geliştirilmesi ve ticarileştirilmesini sağlayarak bölgemizde üretim ve yenilikçilik altyapısının gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz; akademik bilgiyi katma değere dönüştüren, toplumun yarar ve refahına hizmet edecek bilim-sanayi ekosisteminin kurulması ve güçlendirilmesine katkıda bulunan Etkin ve Güçlü bir Teknoloji Transfer Ofisi olmaktır.

Değerlerimiz

  • Gelişime, öğrenmeye ve yeni fikirlere açık organizma temelli ekip ruhu

  • Sonuç odaklı şeffaf, hesap verebilir ve çevreye duyarlı çalışma anlayışı

  • Her ölçekteki işletme ile sürdürülebilir ve verimli ilişki

  • Fikirlere, yenilikçi olduğu ön kabulü ile yaklaşmak

  • Yenilik ve girişimciliği desteklerken evrensel etik değerlerden taviz vermeyen insan odaklı çalışma