Döküman No
YİTDB.PL.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

Ana Proses Adı

3- Yönetim, İdari Ve Destek Prosesi

Alt Proses Adı

3.1- Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı Ve Destek Hizmetleri

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin temin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1 Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak

E.1.1 Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerdeki organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerinin güncelliğinin takip edilmesi

Daire Başkanının talebi

Her yıl mart ayında

Birim web sayfası görevlileri

Birim web sayfası

Birimimiz organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerine yönelik güncellemeleri Kalite Koordinatörlüğüne bildirmekten ve göstergelerin hazırlanmasından sorumludur.

Alt Proses Adı

3.2-Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetler, Bilgi Yönetim Sistemi Ve Kaynakların Yönetimi

Hedefler

Eylemler

Eylem için gerekli kaynaklar (1)

Eylemin temin tarihi (2)

Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon (3)

Eylemin çıktıları (4)

Açıklama

H.1 Bakım - onarım ve bilişim hizmetleri ile ilgili sorunların bildirileceği bir yazılım geliştirerek (destek hizmeti) birimlerin bu konulardaki sorun ve ihtiyaçlarını gidererek memnuniyetini artırmak

E.1.1 Bakım - onarım ve bilişim hizmetleri ile ilgili sorunların iletileceği "destek hizmetleri" yazılımı geliştirilmesi

Üniversitemiz Arıza Takip Sistemi

Her yıl mart ayı

Daire Başkanı

İstatiksel verileri ve memnuniyet oranını içeren rapor

Birimimiz güncellemeleri Kalite Koordinatörlüğüne bildirmekten ve göstergelerin hazırlanmasından sorumludur.

H.2 Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili iç paydaşların memnuniyetini artırmak

E.2.1 Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi

Anket formları

Her yıl mart ayı

Birim kalite temsilcisi

Anket raporları

 

E.2.2 Şartnamelerin iç paydaşlara yönelik yapılan memnuniyet anket sonuçlarına göre düzenlenmesi

Şartname

Her yıl mart ayı

Daire Başkanlığı teknik personeli

Mal, hizmet ve yapım işleri alımları için kullanılacak düzenlenmiş şartnameler ve sayısı

 

H.3 Taşınır ve taşınmaz malların yönetimini daha etkin hale getirmek

E.3.2 Taşınmaz yönetmeliğine göre hazırlanması gereken raporların hazırlanarak her yıl Üniversitemiz internet sitesinde yayınlanması

Üniversitemiz Mekan Yönetim Sistemi

Her yıl mart ayı

Birim taşınmaz sorumlusu

Sistemden alınan raporun Birim web sayfasında yayınlanması

 

  1. Bu alana somut kaynaklar yazılacaktır.

  2. Eylemin hangi tarihte veya hangi tarih aralığında yapılacağı açık şekilde yazılacaktır. (Örnek; Her yıl Mayıs ayı veya Aralık 2019)

  3. Eylemin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaklar belirtilecektir. (Örnek; Bölüm Başkanı, Birim Kalite Temsilcisi, veya Birim Kalite Komisyonu gibi)

  4. Eylemin ve eyleme tanımlı göstergelerin gerçekleştiğini belgeleyen kanıtlar yazılacaktır.

  5. İhtiyaç duyulması halinde ek bilgi için doldurulacaktır.