Döküman No
YİTDB.RA.0003
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK KAYIT FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

Sıra No

Referans No

Stratejik Hedef

Birim/Alt Birim

Hedefi

Tespit Edilen Risk/Sebepler

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Etki

Olasılık

Risk Puanı (R)

Değişim (Riskin Yönü)

Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller

Başlangıç Tarihi

Riskin Sahibi

Açıklama

 

 

1

YİTDB

Faaliyet Giderleri

Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim verilmesi ve uyulmaması halinde gerekli yaptırımları n uygulanmas ı

Şantiye sahasında yaralanma ve ölüm riski

--------------------------

1- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hareket etmemesi

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Yüklenici firmaya (şantiye sorumlusu) uyarı yazıları yazılacak.

10

4

40

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

YİTDB

ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir.

 

 

 

 

 

2

YİTDB

Faaliyet Giderleri

Eğitimler verilerek riskin ortadan kaldırılması

Yüksekten düşme riski

--------------------------

1- Çalışma sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun iş ekipmanı kullanılmaması

2- Çalışanların eğitim eksikliği

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - Çalışanlara eğitim verilecek.

2- Mevzuatta gerekli görülen ekipmanlar tamamlanac ak.

9

4

36

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

YİTDB

ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir.

 

 

 

3

YİTDB

Faaliyet Giderleri

İlgili mevzuatlard an yararlanılar ak (İSG, vb.) elektrik çarpmaların ın önüne geçilmesi

Elektrik çarpması riski

--------------------------

1- Elektriğe müdahale eden çalışanların işlerinde uzman olmaması

2- Elektriğe müdahale eden çalışanların mevzuatına uygun ekipman kullanmaması

3- Panolarda kaçak akım rölesinin olmaması

4- Sorumlular haricinde kişilerin müdahalede bulunması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - İlgili yerlere uyarı levhaları asılacak ve birimlere yazıyla bildirilecek.

2-  Çalışanlara eğitim verilecek.

9

3

27

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

YİTDB

ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir.

 

 

 

 

 

4

YİTDB

Faaliyet Giderleri

Çalışanların eğitim almasını sağlayarak ve binaların fiziksel durumlarını mevzuata uygun düzenleyere k yangın riskinin ortadan kaldırılması

Yangın riski

--------------------------

1- Yangın konusunda eğitim eksikliği

2- Yangın tüplerinin doluluğunun takip edilmemesi

3- Yangın alarmlarının arızalanması

4- Yangın hidrant sisteminin olmaması ya da arızalı olması

5- Yangın merdiveni ve kapılarının mevzuata uygun olmaması

Kontrol Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: 1 - İlgili yerlere uyarı levhaları asılacak ve birimlere yazıyla bildirilecek.

2-  Çalışanlara eğitim verilecek.

9

3

27

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

YİTDB

ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir.

 

 

 

5

YİTDB

Faaliyet Giderleri

Meteorolojin in uyarıları dikkate alınarak periyodik olarak rögar, çatı olukları ve iniş borularının temizliğinin yapılması

Sel ve su baskınları riski

--------------------------

1- İlimizde afet sayılabilecek miktarda yağışların yaşanması

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Daire Başkanlığım ızca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir.

6

4

24

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

YİTDB

ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir.

 

 

 

 

 

6

YİTDB

Faaliyet Giderleri

Kullanım alanlarındak i insanların uyarılarla ve eğitimle bilinçlendiril mesi

Kanalizasyon tıkanma riski

--------------------------

1- Lavaboların bilinçsizce kullanılması

2- Kanalizasyon rögarlarının düzenli aralıklarla vidanjörle temizlenmesi

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Daire Başkanlığım ızca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir.

4

5

20

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

YİTDB

ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir.

 

 

 

7

YİTDB

Faaliyet Giderleri

Su pompaları ve hidroforların ın periyodik bakımlarının yapılarak riskin ortadan kaldırılması

Su kesintisi riski

--------------------------

1- Su pompalarının ve hidrofor sisteminin arızalanması

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Daire Başkanlığım ızca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir.

4

3

12

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

YİTDB

ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir.

 

 

 

 

 

8

YİTDB

Faaliyet Giderleri

Tüm asansörlerin periyodik bakımlarının yapılarak TSE şartlarına uygunluğun un kontrol edilmesi

Kişilerin asansörlerde tehlikeli durumlarla karşılaşması riski

--------------------------

1- Asansörlerin arızalanması

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Daire Başkanlığım ızca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir.

5

2

10

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

YİTDB

ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir.

 

 

 

9

YİTDB

Faaliyet Giderleri

Elektrik kesintilerinin önlenmesi

Elektriklerin kesilmesi riski

--------------------------

1-Elektrik dağıtım şirketlerinden kaynaklanan bir arıza olması durumunda eş zamanlı olarak periyodik bakımların yapılmasına rağmen jeneratörlerde anlık bir arıza olması

Kabul Etmek

---------------

Önleyici Kontroller: Tespit edilen risk Üniversitemi zce belirlenen risk iştah puanının altında olduğundan Daire Başkanlığım ızca bu riskle ilgili herhangi bir eylem gerçekleştiril meyecektir.

5

2

10

Yeni

 

----------------------------

1.1.2019

YİTDB

ISO 9001:2015 KYS çalışmaları kapsamında tespit edilen risk, bir sonraki yıl yapılacak değerlendir me sonucunda değişim yönü belirlenerek üst yönetime rapor edilecektir.