Doküman No
YİTDB.MV.0001
Yayın Tarihi
31.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

Üniversitemiz beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak; fonksiyonel, güvenli ve konforlu; milli ve manevi değerleri barındırmakla birlikte evrensel standartlara sahip; bu günle birlikte geleceğe hizmet eden yapılar/eserler inşa etmek.

 

Bilgi ve becerisi ile farkındalık oluşturan; görevini örnek oluşturacak bir şekilde yapan; kendine mahsus özellikleri ile bugünü ve geleceği planlayan; planlananı, kaynakları verimli bir şekilde kullanarak hayata geçiren; uygulamaları her daim hizmete açık tutan; öğrenmekten usanmayan ve her daim öğretici olan; itibar sahibi bir Daire Başkanlığı olmak.