Döküman No
RTEÜ.PT.0001
Yayın Tarihi
20.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

Üniversitemizin misyonu ve vizyonu ile stratejik planda belirlenen eğitim, araştırma, girişimcilik, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal katkı alanlarındaki hedefleri doğrultusunda,

 

  • Kalite Güvence Sistemine paydaşlarımızın etkin katılımını sağlayarak katılımcı, paylaşımcı ve dinamik bir yönetim anlayışı ile iç ve dış paydaşların tüm süreçlerdeki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak.

  • Öğrenci odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla, değişen ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda programlarını uluslararası standartlara uygun olarak güncelleyip nitelikli bireyler yetiştirmek.

  • Ulusal ve uluslararası kalite standartları doğrultusunda teknolojik gelişmelerden de yararlanarak hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek

  • Üniversitemizi, bilimsel araştırma faaliyetlerinde bölge ve ülke önceliklerini dikkate alan önemli bir bilgi üretim merkezi haline getirmek.

  • Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olan sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.

  • Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kültür haline getirmek, girişimcilik ve inovasyonu destekleyerek “Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem al” yaklaşımını yaygınlaştırmak.