Döküman No
RTEÜ.UP. 0001
Yayın Tarihi
04.11.2019
Revizyon Tarihi
25.02.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Kalite Komisyonu
Onaylayan
Rektör

Dünyada Tanınır Üniversite Olmayı Hedefleyen Üniversitemiz Uluslararasılaşma Çerçevesinde Aşağıdaki Politikayı Benimser ve Uygular

Eğitim öğretim verilen programlarda yabancı dil eğitimi ağırlığını artırmak ve/veya tamamen yabancı dilde eğitim verilebilen programlar tasarlamak.

Ulusal ve uluslararası program akreditasyonu çalışmalarını tüm programlara yayarak uluslararası standartlarda mezunlar vermek

Kurumsallaşma ve markalaşma faaliyetlerini sürdürerek uluslararasılaşmanın sürdürülebilirliğini sağlamak

Uluslararası hareket programlarını teşvik ederek öğrenci ve personel hareketliliğini artırmak

Bünyesindeki akademik personeli uluslararası nitelikte yayın, proje, konferans, vb. çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve periyodik eğitimler ile bu süreci desteklemek.

Üniversitemiz Kalite, Eğitim Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi politika hedefleri doğrultusunda uluslararası faaliyet ve işbirliklerini artırarak misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda nitelikli uluslararası öğrenci ve akademisyenleri bünyesine katmak.