Döküman No
RTEÜ.TB. 0002
Yayın Tarihi
19.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

Geri bildirimlerin ana proseslere etki düzeyleri “Yüksek Düzeyde Etki”, “Orta Düzeyde Etki” ve “Düşük Düzeyde Etki” olarak belirlenir.

Yüksek Düzeyde Etki

İnsan sağlığını riske atan etmenler

Can ve/veya mal kaybına sebep olabilecek etmenler

Üniversitenin imajını zedeleyebilecek etmenler

Üniversitenin sağladığı hizmetleri durduran etmenler

Eğitim-öğretim süreçlerini durduran/kesintiye uğratan etmenler

Gizlilik ile ilgili etmenler

Orta Düzeyde Etki

Erişilebilirlik ve iletişime yönelik etmenler

Üniversitenin sunduğu hizmetlerin kalitesine yönelik etmenler

Tekrar eden geri bildirimlere yönelik etmenler

Fiziki koşulların yönelik etmenler

Bilgi ve belge edinme ile ilgili etmenler

Düşük Düzeyde Etki

Geri bildirim içeriğinin ana proseslere olan etki düzeyi yüksek ve orta derecelerinin dışında kalması durumunda etki düzeyi “Düşük Düzeyde Etki” olarak belirlenir.