Doküman No
SKS.LS.0002
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

Sıra
No

Cihaz Adı

Sicil No

BAKIM BİLGİLERİ

Bulunduğu Yer/ Bölüm

Sorumlu Kişi

Açıklama

Son Bakım
Tarihi

Bir Sonraki Bakım
Tarihi

 

1

 

İKLİMSA

255.2.99/13/1530

 

 

Sosyal Tesis/Restoran

 

 

 

2

 

İKLİMSA

255.2.99/13/1531

 

 

Sosyal Tesis/Restoran