Doküman No
ÖİDB.RA.0002
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK OYLAMA FORMU

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk:

Akademik takvim hazırlanırken  tarihlerin yanlış belirlenmesi riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HAVVA ÇUKUR

7

8

56

Orta Risk

Ortalama Puan

7

8

56

Orta Risk

Risk:

Kontenjan işlemlerinin yanlış yapılma riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HAVVA ÇUKUR

8

8

64

Orta Risk

Ortalama Puan

8

8

64

Orta Risk

Risk:

Mezuniyet işlemlerinin hatalı yapılma riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HAVVA ÇUKUR

8

9

72

Yüksek Risk

Ortalama Puan

8

9

72

Yüksek Risk

Risk:

Not giriş işlemlerinin  hatalı yapılma riski

Sıra

Ad Soyad

Etki

Olasılık

Risk Puanı

Değerdendirme

1

HAVVA ÇUKUR

8

9

72

Yüksek Risk

Ortalama Puan

8

9

72

Yüksek Risk