Döküman No
ÖİDB.TL.0001
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

    1. AMAÇ

        Bu talimatın amacı birilerde bulunan klimaların kullanımı ile ilgili işlemlerini açıklamaktır.

2.KAPSAM

        Kullanımı ile ilgili Personel.

3.DÖKÜMANLAR

        Cihaz Kullanma Talimatı.

4.YÖNTEM

    1. Uzaktan kumanda cihazı üzerindeki on-off tuşunu kullanarak açınız.

    2. Kumanda üzerindeki mode tuşu ile istediğiniz konuma getiriniz.

    3. Tasarruf sebebiyle yazın 22 derecenin altında çalıştırmayınız.

    4. Cihazı mutlaka uzaktan kumanda cihazı ile kapatınız.

    5. Arıza durumunda bakımı ile ilgili birime başvurunuz.