Doküman No
ÖİDB.TL.0001
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

    1. Uzaktan kumanda cihazı üzerindeki on-off tuşunu kullanarak açınız.

    2. Kumanda üzerindeki mode tuşu ile istediğiniz konuma getiriniz.

    3. Tasarruf sebebiyle yazın 22 derecenin altında çalıştırmayınız.

    4. Cihazı mutlaka uzaktan kumanda cihazı ile kapatınız.

    5. Arıza durumunda bakımı ile ilgili birime başvurunuz.