Doküman No
ÖİDB.TL.0002
Yayın Tarihi
09.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

1. Önce yangını ihbar et. (Yangın İhbar 110)

2. Yanına bir arkadaşını al. Yalnız müdahale etme.

3. Uygun söndürücüyü kullandığına emin ol.

4. Açık havada isen rüzgarı arkana al ve alevlere eğilerek yaklaş.

5. Alevlerin önünden başlayarak arkaya doğru söndür.

6. Boşalan söndürücüyü alevlere atma.

7. Yangın büyüyorsa mekanı terket.

8. Toplanma alanına git ve rapor ver.