Doküman No
MMF.RA.0001
Yayın Tarihi
02.10.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Fakülte fiziki altyapısının yetersiz olması riski

64

Orta Risk

 

2

Stajer Öğrencilerin işe giriş ve çıkış tarihlerinin SGK ya zamanında bildirilememesi riski

54

Orta Risk

 

3

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında görev yapan Araştırma Görevlilerinin Görev Süresi ve Lisansüstü azami eğitim süresinin takip edilememesi riski

48

Orta Risk