Doküman No
FEF.RA.0001
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Kalite Yönetim Sisteminin İşletilmemesi riski.

30

Orta Risk

 

2

Yetkin ve yeterli sayıda Eğitim-Öğretim kadrosunun olmaması riski.

24

Düşük Risk

 

3

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirmede başarılı olamama riski

24

Düşük Risk

 

4

Eğitim-Öğretim programlarının tasarlanması, güncellenmesi ve uygulamasındaki başarılı olmama riski.

24

Düşük Risk

 

5

Yetkin ve yeterli sayıda Eğitim-Öğretim kadrosunun olmaması riski.

24

Düşük Risk

 

6

Giderlerimizin beklenenden fazla olması riski

16

Düşük Risk

 

7

ARGE Çalışmamalarının istenen düzeyde olmaması riski.

12

Düşük Risk