Doküman No
SÜFAK.LS.0001
Yayın Tarihi
16.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Adı

Adeti

Kullanım Şekli

Yangın Söndürme Tüpü

33 Adet

Ortak Alan (Laboratuvar ve Koridorlar   

Yangın Söndürme Ekipmanı

22 Adet

Ortak Alan (Laboratuvar ve Koridorlar