Döküman No
GSTMF.RA.0001
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Fakültemizin tasarım ve planlama stüdyosunun olmaması riski

81

Yüksek Risk

 

2

Fiziki alt yapının fakültenin ihtiyaçlarını karşılamaması riski

80

Yüksek Risk

 

3

Fakültemiz bitki üretim sera alanının olmaması riski

49

Orta Risk