Döküman No
FTRYO.RA. 0001
Yayın Tarihi
06.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

İdari Personel sayısınız yetersiz olması riski.

64

Orta Risk

 

2

Öğrencilerin Yaz Stajı yapmak için uygun yer bulamaması riski.

56

Orta Risk

 

3

Staj yapan öğrencilerin SGK girişlerinin zamanında yapılamaması riski.

49

Orta Risk

 

4

Yüksekokulumuzun bodrum katının dere seviyesinde olması riski.

48

Orta Risk

 

5

Öğrencilerimizin ulaşım riski.

42

Orta Risk

 

6

Ar-Ge çalışmalarının yetersiz olması riski.

36

Orta Risk

 

7

Ders bilgi paketlerinin zamanında oluşturulmaması riski.

30

Orta Risk