Doküman No
FTRYO.TL. 0002
Yayın Tarihi
27.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

  1. Düz sert ve kuru bir zemine kurunuz.
  2. Paralel barın yürüme alanını daima kuru ve temiz tutunuz.
  3. Paralel barların her ikisini de aynı yükseklikte simetri olarak aynı olmasını sağlayınız.
  4. Paralel barların somon ve vidalarının yeterince sıkıştırılmış olmasına dikkat ediniz.