Doküman No
FTRYO.TL. 0004
Yayın Tarihi
27.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

  1. Düz sert ve kuru bir zemine kurunuz.
  2. Yürüme rampalarının ve merdivenlerin çıkış ve iniş yerlerinin önünü açık tutunuz.
  3. Yürüme rampalarının ve korkuluklarının somun ve vidalarının yeterince sıkıştırınız.
  4. Yürüme rampalarının ve merdivenlerin yüzeylerini daima kuru olmasını sağlayınız.