Doküman No
YDYO.TL.0001
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından

Yüksekokul Sekreteri

Acil durum Koordinasyon Sorumlusu

 Arama, Kurtarma ve Tahliye Destek Elemanı

 İlk Yardım Destek Elemanı; sorumludur.

 

2. Uygulama

1. Tahliye işlemlerinin yapılmasında görevli/yetkili personel sorumludur.

2. Tahliye emri verilmesi anından itibaren geçerli olan tahliye işlemi düzenli ve emniyet tedbirleri alınarak yapılmalıdır.

3. Tahliye esnasında kesinlikle bağırılmamalı, amaçsız şekilde etrafta dolaşılmamalı görevli personelin tüm talimatlarına hassasiyetle riayet edilmelidir.

4. Tahliye esnasında yardım talep eden görevlilere yardımda bulunmaktan kaçınılmamalıdır.

5. Tahliye esnasında, tahliye yollarının kısmen dahi kapanmasına sebebiyet bir engel ile karşılaşıldığında görevli personelin gelerek yolu açması beklenmeyecek, yolun açılması için her türlü çaba gösterilecektir.

6. Tahliye sonrasında ulaşılacak olan bekleme ve toplanma bölgelerinde daha önceden belirlenmiş kurallara riayet edilecek ve yine görevlilerin talimatları doğrultusunda davranılacaktır.