Döküman No
YDYO.TL.0001
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.AMAÇ

 

Bu talimat acil durumlarda yapılacak tahliye işlemlerine ilişkin uyulacak kuralları belirler.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat RTEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nu kapsar.           

 

3. TANIMLAR                                                                                                                      

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

4.1. Yüksekokul Sekreteri

4.2. Acil durum Koordinasyon Sorumlusu

4.3. Arama, Kurtarma ve Tahliye Destek Elemanı

4.4. İlk Yardım Destek Elemanı

 

5. UYGULAMA

 

5.1. Tahliye işlemlerinin yapılmasında görevli/yetkili personel sorumludur.

 

5.2. Tahliye emri verilmesi anından itibaren geçerli olan tahliye işlemi düzenli ve emniyet tedbirleri alınarak yapılmalıdır.

 

5.3. Tahliye esnasında kesinlikle bağırılmamalı, amaçsız şekilde etrafta dolaşılmamalı görevli personelin tüm talimatlarına hassasiyetle riayet edilmelidir.

 

5.4. Tahliye esnasında yardım talep eden görevlilere yardımda bulunmaktan kaçınılmamalıdır.

 

5.5. Tahliye esnasında, tahliye yollarının kısmen dahi kapanmasına sebebiyet bir engel ile karşılaşıldığında görevli personelin gelerek yolu açması beklenmeyecek, yolun açılması için her türlü çaba gösterilecektir.

 

5.6. Tahliye sonrasında ulaşılacak olan bekleme ve toplanma bölgelerinde daha önceden belirlenmiş kurallara riayet edilecek ve yine görevlilerin talimatları doğrultusunda davranılacaktır.