Doküman No
YDYO.TL.0004
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmamasında başta fotokopi makinası kullanıcısı olmak üzere üst amirleri sorumludur.

 

 

2.Uygulama

 1. Sorumlu olmayan kişilerin kullanımını engellemek için makineye “kullanıcı şifreleri” konulacaktır.

 2. Personel kendisine tanımlanan “kullanıcı şifresi” ile fotokopi makinesini kullanabilir

 3. Kâğıt haznesinde yeterli kâğıt olup olmadığı kontrol edilir.

 4. Yeterli kâğıt yok ise, hazne üzerinde belirtilen ebatlara (A5–A4–A3) uygun kâğıt konur.

 5. Hazne bölmelerinin sert kapatılmamasına dikkat edilir.

 6. Fotokopi çekilecek kâğıt üzerinde ataç ya da zımba teli varsa çıkarılır.

 7. Çekilecek fotokopinin renkli ya da siyah-beyaz olacağı seçilir.

 8. Çekilecek fotokopi adedi girilir.

 9. Tek seferde çekilecek fotokopi miktarının 100 sayfayı aşması durumunda fotokopi Çekimi periyotlandırılır, her 100 sayfalık çekim periyodu arasında en az 3 dakika makinanın soğuması beklenir.

 10. Fotokopi çekilecek kâğıt kapak üstündeki bölmeye ya da kapak açılarak cam yüzeye düzgün bir şekilde yerleştirip başlat düğmesine basılır.

 11. Fotokopi makinesinde meydana gelecek kâğıt sıkışması v.b. küçük çaplı arızalarda fotokopi makinesine müdahalede bulunmaksızın bu konuda bilgi sahibi İdari birim personelinden yardım talep edilir.

 12. Meydana gelen arızanın büyük çaplı olması veya toner ile drumların bitmesi halinde ise Yüksekokul Sekreterine bilgi verilir.

 13. Yanlışlıkla fazla çekilen sayfalar veya gereksiz kağıtlar geri dönüşüme kazandırılmak üzere fotokopi makinasının yanında bulunan ‘Kağıt Atık Kutusuna’ atılır.

 14. Fotokopi makinasını kullanan tüm personel yukarıda belirtilen talimatlara uyacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.