Döküman No
YDYO.LS.0001
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

S.N.

Cihaz Adı

Model

BAKIM BİLGİLERİ

Bulunduğu Yer/ Bölüm

Sorumlu Kişi

Açıklama

Son Bakım
Tarihi

Bir Sonraki Bakım
Tarihi

1

 TOSHİBA E-STÜDYO 456 SE

255.2.3/17/12424

 

 

İdari Birimi

Mehmet  ÖZDEMİR

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8