Doküman No
FUBYO.RA.0001
Yayın Tarihi
01.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi

2019 Gerçekleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

Risk

Risk Puanı

Degerlendirme

 

1

Uygulamalı eğitimin eksik olması riski

64

Orta Risk

 

2

Yüksekokul imajının bozulma riski

64

Orta Risk

 

3

Öğrenci kontenjanlarının dolmaması ve azaltılması riski

56

Orta Risk